Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

MAYTINHLAPTOP không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ cửa hàng Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà MAYTINHLAPTOP thu thập bao gồm:

  • Họ và tên
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ:

  • Tên sản phẩm
  • Số lượng
  • Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được MAYTINHLAPTOP sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

• Hỗ trợ khách hàng
• Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
• Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cửa hàng có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm:Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin

3. Thời gian lưu trữ thông tin

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, MAYTINHLAPTOP chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về cskhmaytinhlaptop@gmail.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

• TRUNG TÂM MÁY TÍNH – CAMERA XUÂN THUỶ
• Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do TRUNG TÂM MÁY TÍNH – CAMERA XUÂN THUỶ. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do cửa hàng cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

TRUNG TÂM MÁY TÍNH – CAMERA XUÂN THUỶ

• Địa chỉ: thôn Ngọc Quan, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
• Điện thoại: 0983268736
• Website: maytinhlaptop.vn
• Email: cskhmaytinhlaptop@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

MAYTINHLAPTOP không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: cskhmaytinhlaptop@gmail.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về Hotline 0983268736

Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu MAYTINHLAPTOP chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Tại MAYTINHLAPTOP, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật, MAYTINHLAPTOP cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

MAYTINHLAPTOP cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

• Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
• Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu

MAYTINHLAPTOP hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của MAYTINHLAPTOP , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số Hotline0983268736 hoặc email: cskhmaytinhlaptop@gmail.com

  • TRUNG TÂM MÁY TÍNH – CAMERA XUÂN THUỶ với tên miền website: maytinhlaptop.vn được gọi tắt là (MAYTINHLAPTOP hoặc Máy Tính Laptop trên website).